Photo by Patrick Perkins on Unsplash

  • SQL Injection web sayfaları içerisindeki form elamanlarının içerisine SQL sorgularının yazılabilmesi anlamına gelir.
  • Web sitesinde bir sayfa düşünün, bu sayfada arama kutunuz ve arama sonuçları…

  • Form alanını olduğu her alanda bildiğiniz üzere…

  • Başrolde üç tane aktör vardır.

  • Önceki yazılarımızda yaptığımız uygulamalarda, Middleware uygulama seviyesinde Policy tanımlama işlemleri eklemiştik.
  • Uygulama seviyesinde Policy tanımlama işlemleri gerçekleştirebileceğimiz gibi Controllers seviyesinde ya da Metot seviyesinde de CORS özellikleri…

Kardel Rüveyda

Software Specialist— @DogusTechnology

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store